Köfém Lakóiért és Gyermekeiért Egyesület

Egyesületünk Honlapja, jó szórakozást kívánunk a Honlap áttekintéséhez, továbbá az általunk szervezett programokhoz!

Ide kerülnek az aktuális humoros írások:

 

 

☺☺☺ V I C C ☺☺☺

 

A szerző kérdezi a barátját:

- Olvastad az új könyvemet?

- Igen.

- És mi a véleményed?

- Nos, őszinte leszek. A fedőlapok túl messze vannak egymástól.

 

 

Egy férfi figyelmeztető táblát aggat a kertkapura:

„Vigyázat, törpepapagáj!”

Egy járókelő csodálkozva olvassa a feliratot:

- A törpepapagáj nem is veszélyes!

Mire a háztulajdonos a kertből:

- Általában nem. De ez fütyül a kutyáknak.

 

 

- Jó napot asszonyom… A zongorahangoló vagyok!
- És? Ki hívta magát?
- A szomszédok!

 

Londoni élményeit meséli a skót a barátainak:

- Ezek az angolok mind őrültek. Képzeljétek, hajnali háromkor beront egy angol a szállodai szobámba, üvöltözik és csapkod a papucsával...

- Szörnyű! És te mit szóltál?

- Én semmit. Nyugodtan fújtam tovább a dudámat.

 

A művésznő hangverseny után így szól egyik barátjához:

- Ugye, milyen szépen énekeltem  A hangom megtöltötte az egész termet.

- Oh, igen. Sokan még ki is mentek, hogy helyet engedjenek neki.

 

Egy nyári napon a benzinkútnál egy pap tankolás után fél órát várakozik a pénztárnál. Mikor sorra kerül, a pénztáros mentegetőzni kezd:

- Elnézést atyám, de ilyenkor, a nyári szabadságok idején, mindenki a hosszú utazás előtt, az utolsó pillanatban jön.

- Tudom mire gondol. - mondja a pap - Az én szakmámban is így van ez.

 

Egy katolikus iskola ebédlőjében a gyerekek ebédért állnak sorba. A fal mellett egy asztalkán nagy tál alma van, mellette egy tábla:

"Csak egyet vegyél, ne felejtsd, az Úr figyel."

Mikor tálcára rakják az almát, a levest, a másodikat, a sor végén egy tálcán csokis sütemények sorakoznak. Odaszól Pistike a szomszédjának:

- Ebből sokat vegyünk, az Úr szeme úgyis az almán van.

 

Egy férfi nagyon vágyott egy hajóra. A felesége azonban hallani sem akart róla. Sok-sok vita után a férj felajánlott a feleségének egy lehetőséget:

-  Kössünk kompromisszumot. Ha megvehetem a hajót, te adhatsz neki nevet.

-  Az asszony végül beleegyezett. A férfi megvette a hajót, és rábízta feleségére, hogy fesse rá a nevet, amit választott. Másnap a férj kimegy a kikötőbe, látja a hajón az új feliratot: "Eladó".

 

 

A sivatagon keresztül lovagló cowboy belebotlott egy indiánba, amint az az úton feküdt, fejét és fülét a földhöz tapasztva.

- Mi újság, főnök? – kérdezte a cowboy.

- Nagy, sápadtarcú, vörös hajjal, vezet sötétzöld Mercedest, benne németjuhász kutya, és rendszámtábla SDT 965, nyugatra tart.

- A mindenit, főnök, azt akarod mondani, hogy te mindezt a föld hallgatásából tudod?

- Nem a földet hallgatom. Az az autó keresztülhajtott rajtam.

 

A falusi plébánia kertjében valaki folyton megdézsmálja az almafát. A tisztelendő úr elveszti türelmét és kiírja egy nagy táblára:

"Isten szeme mindent lát"

Néhány nap múlva valaki aláírja:

"Lehet, hogy Isten szeme mindent lát, de türelmes és nem rohan feljelentést tenni!"

 

 

Orvos a beteghez:

- Gratulálok a bátorságához! Az operációt hősiesen állta, de a műtét előtt nagyon nyugtalan volt, dulakodott a nővérekkel, kiabált…

- Ne csodálkozzon rajta, doktor úr, hiszen én csak az ablakot jöttem megtisztítani…

 

 

Az iskolában magyar órán kérdezi Pistikétől a tanár:
- Pistike, ki van ezen a képen, a tankönyvben?
- Petőfi Sándor.
- És mondd, mit jelent a kép alatti két szám: 1823-1849?
- Az biztosan a mobilszáma. 

 

 

Egy nő a játékboltban kiválaszt egy készségfejlesztő játékot. Odaviszi az egyik eladóhoz és megkérdezi tőle:

- Mondja, nem túl bonyolult ez a játék egy hatéves kisfiúnak?

- Nem, asszonyom. Ez a játék maximálisan felkészíti a gyereket a mai élet kihívásaira. Bárhogy is próbálja kirakni, sehogyan sem fog sikerülni neki.

 

 

Egy fiatalember gyónni megy a paphoz.

- Atyám, én vétkeztem.

- Mi a vétked, fiam?

- A hiúság bűnébe estem. Naponta többször belenézek a tükörbe, és csodálom magam, hogy milyen szép vagyok.

A pap megfordul, és ránéz a fiúra:

- Ez nem bűn, fiam, csak egyszerű tévedés.

 

 

Negyven hosszú és nehéz évet élt le Géza bácsi feleségével. Keresztény türelemmel viselte kegyetlen sorsát, mert élete párját, mint valóságos házisárkányt, zsarnokot, satrafát emlegette mindenki a faluban. Végül is az ég kegyes volt a derék, türelmes férj iránt, s özvegyi sorsra juttatta. Mégis, alig telt el egy év, Géza bácsi bejelentette, hogy újra megnősül. A sokat megélt pap megjegyezte:

- Íme, ez aztán a hit diadala a tapasztalat felett!

 

 

-  Bevitted a kocsit a garázsba drágám?

- Nem egészen, de a legfontosabb részei, mindenesetre odabent   vannak!

 

 

Az öreg bácsi elmegy a fülészetre, megkérdezi tőle az orvos:

- Bácsi, milyen a hallása?

- Római katolikus.

 

Dávid egy utálatos, trágár beszédű papagájt kap a barátaitól a születésnapjára. Halk zeneszó mellett és nagy türelemmel megpróbálja jó modorra szoktatni a madarat, de az rendületlenül csipked és káromkodik. Végül Dávid már nem bírja tovább, és berakja a pimasz jószágot a mélyhűtőbe. A papagáj egy ideig csendben marad, aztán könyörögni, rimánkodni kezd az életéért. Dávid megsajnálja és kiereszti. A madár illedelmesen ráül a gazdája karjára. - Sajnálom, hogy megbántottalak - mondja. - Kérlek, bocsáss meg nekem. Megígérem, hogy eztán jó leszek. - Dávid csak ámul és bámul a madár hirtelen megváltozott viselkedése láttán. Aztán a papagáj így szól:

- Azt azért áruld már el, a csirkék mi rosszat tettek?

 

 

Ádámka bekopog a szomszédba:
- Csókolom! Az apukám szeretné elkérni a magnójukat!
- Na mi az, táncolni akartok?
- Nem, aludni!

 

Lány és fiú ismerkednek:

Fiú:

- Mi a foglalkozásod?

Lány:

- Az EDS Hungary EMEA North-Central HUB Központjában az ABN AMRO Team-hez tartozó Workplace Services - Service Deskjén vagyok Chat Support Agent. És neked?

- Ács.

 

 

-      Mondja Pista bácsi, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud elaludni?

-      Én, fiam? Elszámolok háromig, és már alszom is!

-      Tényleg? Csak háromig?

-      Van, hogy fél négyig is…

 

 

Összevissza vert ember támolyog be az orvoshoz. A doki szörnyülködve kérdi:

-    Magával meg mi történt jóember?

-    Nekem jött egy hattyú.

-    Egy hattyú???

-    Utána elütött egy ufó…

-    Hmm, egy ufó…

-    Aztán meg megcsapott egy angyal!

-    Aha, értem. És utána?

-    Végül leállt a menet a körhintán.

 

 

A piacon egy kislány először lát málnát:

- Oh, anyu, nézd csak! Libabőrös lett a cseresznye!

 

Amikor a taxi átrobog a piroson, az utas felszisszen:

- Ugyan – mondja a sofőr -, a bátyám minden piroson áthajt!

Aztán a következő zöld lámpánál megáll:

- Most meg miért állt meg?

- Hátha jön a bátyám.

 

- Már a mosolyából látom, hogy fogunk mi még találkozni.

- Azt hiszi, maga olyan ellenállhatatlan?

- Nem, fogorvos vagyok.

 

Egy turista sétál a tengerparton. Egyszer csak meglát egy táblát: Sirályok eladók!

A turista odalép az árushoz:

- Mennyibe kerül egy sirály?

- Tíz euró.

A turista átnyújt egy tízest, az árus elteszi, majd felmutat az égre:

- Az ott a magáé.

 

Két csiga megy a sivatagban. Már nagyon szomjasak, alig bírnak vánszorogni. Egyszer csak találnak egy üveg vizet. Elhatározzák, hogy egyikük elmegy és hoz bontót. Eltelik egy hét, két hét, egy hónap. Az ottmaradt csiga úgy gondolja, már hiába várja társát, mert az elpusztult. Nekiáll, hogy széttörje az üveget, erre egy hang a kő mögül:
- Ha csalsz, el sem indulok!

 

Vicces elírások a diákok dolgozataiban:

  • II. József Mária és Terézia fia volt.
  • Amikor kitört a Vezúv, pompája teljesen elpusztult.
  • Az Árpád-ház nem sokáig volt üres, mert az Anjouk rögtön beköltöztek.

☺ ☺ ☺

 

Egy tihanyi vendéglőben a vendég felháborodottan mondja:

–        Pincér, én csak egy gulyást rendeltem!

–        A csudába ezzel a visszhanggal!

 

- Nos, mi volt az érettségin? – kérdezi a fiát a bűnöző.

- Ne izgulj! Három ember másfél órán át faggatott, de semmit sem tudtak kiszedni belőlem.

 

 

Két újgazdag henceg az operabálon:

- Én olyan gazdag vagyok, hogy megvehetném egész Budapestet!

- Az lehet – mondja a másik –, csakhogy én nem adom el!

 

Matekórán a tanárnő megkérdezi Pistikét:
- Pistike! Mit csinál anyukád, ha 6 krumplit kell 7 felé osztani?
- Krumplipürét!

 

- Szeretsz iskolába járni? - kérdik az elsős kisgyerektől a rokonok.
- Nagyon! - feleli a gyerek. - Sőt, hazajönni is szeretek, csak a közbenső időt utálom nagyon.

 

Esti imája után Pistike megkérdezi édesanyját, mit jelent az ima.
Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.
- Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?

 

Nagypapa mesél az unokának a háborús emlékeiből:

– Egyszer egy teljes századot tettem harcképtelenné, teljesen egyedül!

– Te tüzér voltál?

– Nem. Szakács.

 

A középkorú utas dohog a villamoson:

– Hihetetlenül modortalonok, neveletlenek ezek a mai fiatalok! Semmi jóérzés sincs bennük…

– De, hiszen épp most adta át magának a helyét egy fiatalember!

– Igen, igen, de a feleségemnek még mindig állnia kell.

 

 

Lassan megkóstolhatjuk az új bort. Íme egy hasznos tanács kezdőknek:

-          Honnan lehet tudni, hogy a bort erősen vizezik?

-          A pohár felett nem muslincák keringenek, hanem sirályok!

 

Hogy a sörivóknak se fagyjon arcukra a mosoly:

Egy székely fiú hazaérkezik Budapestről, visz az apjának egy dobozos sört. Az öreg elveszi a sört, előkapja a bicskáját és kezdi bontani a dobozt, mire a fiú rászól:

-          De édesapám! Itt a kallantyú. Arra való, hogy az ember meghúzza, és ki van nyitva a doboz.

-          Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!

 

A plébános imája

A pap – afölötti bánatában, hogy hívei rendszeresen elkésnek a miséről – így imádkozott:

– Uram, áldd meg, kik már a helyükön vannak, légy kegyes az úton levőkhöz és kegyelmezz azoknak, akik csak most készülnek és sohasem érnek ide!

 

 

Tűz van!

Pünkösd napján a plébános így kiáltott a szószékről:

- Tűz van! Testvérek, tűz van!

A hívek már nyugtalanul forgolódtak, keresve, hol ütött ki a tűz, de a pap folytatta:

- Tűz van… itt a szívemben, mert felgyújtotta a Szentlélek lángja…

 

 

Vigyázat, fertőzésveszély!

Esti lefekvés előtt a kis Évi imádkozik: „Jó Istenem, kérlek, gyógyítsd meg a nagyikát. De vigyázz! Ne menj közel, mert influenzás!”

 

Boldog ünnepeket!

A plébános így fejezte be karácsonyi prédikációját:

– Kedves híveim, tudom, hogy közületek sokakat legközelebb csak jövő karácsonykor fogok itt látni. Nekik már most boldog húsvéti ünnepeket kívánok!

 

 

Pista bácsi zarándokútra ment Lourdes-ba. Visszajövet a vámos alaposan átvizsgálta csomagjait. Mit hoz ebben az üvegben? - kérdezte.

-          Mit hoznék? Lourdesi víz van benne.

A vámos nem hitt a látszólagos nyugalomnak és kinyittatta az üveget. Amikor beleszagolt, csodálkozva állapította meg:

-          Hiszen ez valódi francia konyak!

-          Jóságos Isten! – kiált fel Pista bácsi-, már megint csoda történt!

 

 

A plébános megkérdezi káplánját, hogy miről akar vasárnap prédikálni.

– A szegény asszony két fillérjéről és a takarékosságról – válaszolja a káplán.

Erre a plébános azonnal hivatja a sekrestyést:

– János bácsi, vasárnap a szokástól eltérően, a prédikáció előtt perselyezzen…

 

A tanító néni kérdezi a gyerekeket az iskolában Noéról.
- Pistike, mit gondolsz, Noé sokat pecázott mikor a bárkán voltak?
- Nem hiszem - mondja Pistike - mennyit lehet pecázni két kukaccal?!

 

 

A jó katolikus családból származó leánynak jóravaló vőlegénye van, akivel csak egy a baj: nem hivő.

A leány lelkiatyja ezt tanácsolja:

–          Vőlegényed roppant kedves fiú. Igazán katolikussá válhatna, ha össze akartok házasodni. Ha sétáltok, mesélhetnél neki egyházunkról, a pápáról, a püspökökről, a sok szentről és vértanúról, a szép istentiszteletekről. Ez majd kedvet ébreszt benne hitünkhöz.

A lány megígéri, hogy megfogadja a tanácsot. Egy hét múlva azonban könnyekkel küszködve állít be a plébániára.

–          Mi történt? – kérdezi a plébános. – Nem sikerült? Nem, akar katolikus lenni?

Sokkal rosszabb, atya: pap akar lenni!

 

 

 

Logikus válasz

Egyszer egy ember így fohászkodott Istenhez:

- Uram, te vagy a végtelenség! Mit jelent számodra egy millió év?

- Egy pillanatot.

- Uram, és mit jelent neked egymillió dollár?

- Csak annyit, mint egy fillér.

- Uram, akkor adnál nekem egymillió dollárt?

- Adok, csak egy pillanat...

 

Fohász

Felirat egy maratoni futó trikójának hátáról: „Add Uram, hogy legyen valaki mögöttem is, aki ezt a feliratot elolvassa.”

 

 

Gyerekek hosszú sora várakozik elsőgyónásra. A plébános figyelmesen végzi a gyóntatást. Az első gyermek többek között ezt gyónja:

- A tökmagot a vízbe dobtam.

A második is ugyanezt gyónja, a harmadik is, a negyedik is és így tovább. Amikor az utolsóra kerül a sor, a plébános már mosolyogva mondja:

- No, kisfiam, te is tökmagot dobtál a vízbe?

- Nem, plébános bácsi, én vagyok a tökmag.

 

Az amerikai meghal és a mennyországba kerül. Nagy hangon dicséri hazája természeti szépségeit.  Szomszédjának éppen a Niagara fenségét magyarázza.
- Ugyan - mondja a kis öreg -, hát a maguk Niagarája is valami?
- Miért? Uraságod látott már nagyobb vizet is?
- Azt meghiszem.
- Ki maga?
- Noé.

 

Édesanya ebéd után nagy szelet csokit ad Pistikének:

- Oszd el az öcséddel keresztényhez méltóan!

- Azt hogyan kell csinálni?

- Úgy, hogy a nagyobbik részt neki adod.

- Akkor ossza el ő keresztény módon!

 

Meghal egy ember, Szent Péter nagy örömmel fogadja a mennyország kapujában. Elbeszélgetnek, aztán leülnek enni. Szépen megterített asztalnál Szent Péter felbont egy szardínia konzervet, jóízűen megeszik. Ez mindig ugyanígy történik, csak konzervet esznek. Az ember ezt furcsállja, megkéri Szent Pétert, hogy nézhesse meg, mi van a pokolban.

- Ott van az a függöny, elhúzod és láthatod a poklot.

Benéz az ember a függöny mögé, óriási sütés-főzés. Gurítják a söröshordókat, sütik a disznókat meg marhákat nyárson.

- Hogy van ez? Azt mondták, ha egész életemben jó leszek, a mennyországba kerülök, és milyen jó lesz ott nekem. És mióta itt vagyok, mást sem eszünk csak konzervet. A pokolban meg sütnek-főznek?

- Ne haragudj fiam, de kettőnkre én nem főzök

 

 

Egy elhízott ember emelgeti a lábát a parkolóban és kiabál:
- Járok!! Újra járok!!
 Valaki megkérdezi tőle:
- Mi van, csoda történt?

- Dehogy, ellopták az autómat.

 

 

-Ilyen jó gyereket még sohasem láttam – dicséri meg a keresztelés után a kicsit a plébános bácsi. – Egész keresztelés alatt meg sem mukkant.

- Így is akartuk! – válaszolt az apuka. – Egy hétig gyakoroltunk otthon az öntözőkannával.

 

 

Pistike a szentmise után vizsgáztatja apukáját.

- Apa, ha figyeltél, meg tudod mondani, hogy hívták azt a kisgyereket, akit Jézus az ölébe vett.

- ???

- Hát Dedek. Nem az volt az evangéliumban, hogy engedjétek hozzám a kis Dedeket?

 

 

Templom

Egyik nap egy Ózd melletti kisfaluban megrökönyödve nézték az idős emberek ezt a feliratot a templomajtón, ami a pap kézírásával volt írva: "Ma elmarad a mise, Sátán vagyok."
(Ózd mellett található egy falu, melynek a neve az, hogy Sáta)

 

 

 

És Isten megteremté a bort...

"...És Isten megteremté a bort, hogy az emberek vigadjanak. Az emberek vigadtak, és Isten látta, hogy ez jó. De az emberek egyre többet ittak és vigadtak, és egyre kevesebbet foglakoztak Istennel. És Isten látta, hogy ez nem jó. Ekkor Isten megteremté a másnapot..."

 

A hívő és a medve

 

A szerzetes kimegy a hegyekbe sétálni s elmélkedései közben hirtelen kibukkan a sűrűből egy grizlimedve.
Elkezd rohanni, a medve utána. Látja, hogy semmi esélye már, ezért letérdel és elkezd imádkozni:
- Istenem add, hogy ez a medve irgalmas keresztény legyen!
Isten meghallgatta, a medve letérdelt és elkezdett magában beszélni, miközben az égre nézett:
- Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, ÁMEN!

 

 

- Miért prédikálja az eszkimó pap, hogy a pokolban -120 °C van?
- Mert ha azt mondaná, hogy a pokol egy forró katlan, minden eszkimó öngyilkos lenne, hogy végre felmelegedjen.

 

-          Mit csinálnak a várvédők, ha unatkoznak?
- Elfoglalják magukat
.

 

 

Imádkozol minden este? – kérdezi a nagymama.

- Ó, persze! – feleli az unoka.

- És reggelenként?

- Nem. Nappal nem félek.

Az Afrikából visszatért tapasztalt misszionáriust faggatják ferences testvérei:

- És mondd, igaz, hogy a ragadozók soha nem támadnak arra az emberre, aki égő szentelt gyertyát visz a kezében?

- Igaz, feltéve, ha elég gyorsan viszi!

 

 

Peti feltűnően csöndesen kérdezgeti nagyanyját:

- Nagymami, igaz az, hogy a jó keresztény a rosszért is jóval fizet?

- Igaz, Petikém.

- Akkor légy szíves, vegyél nekem fagyit.

- Miért, kis unokám?

- Mert eltörtem a szemüvegedet.

 

Az arab megy a tevéjén a sivatagban. Elfogyott a vize, nem találja az oázist. Egyszer csak jön vele szembe egy eszkimó kutyaszánon. Megszólal az arab:

- Segítség! Eltévedtem!

- Te?!

 

1) Anyósvicc
------------
- Én nem értem miért van ez a sok anyósvicc, én jól kijövök az
anyósommal. - mondja a férfi.
- Hol lakik az anyósod? - kérdezi a barátja.
- Afrikában.

---------------
2) Anyóstemetés
---------------
- Hogyan kell eltemetni az anyóst?
- ???
- Fejjel lefelé, hogyha föltámad, akkor lefelé ásson!

-----------------------
3) Indián nevek eredete
-----------------------
Az indián fiú kérdezi az anyját:
- A bátyámat miért hívják Felkelő Nap-nak?
Az indián asszony:
- Mert felkelt a nap mikor megfogant.
Újra kérdez a fiú:
- És a nővéremet miért hívják Szökkenő Biká-nak?
Az anya:
- Mert akkor szökkent a bika mikor megfogant. De miért akarsz mindent
tudni Lyukas Gumi?

------------------------
4) Móricka kemény gyerek
------------------------
Új tanárnő érkezik az iskolába. Az első nap után kiborulva megy be
az igazgatóhoz:
- Igazgató úr, nem bírok az egyik gyerekkel, állandóan azt
ismételgeti, hogy "megbaszlak, megbaszlak, megbaszlak..."
- Melyik az, a Móricka? Az a kis vörös, az első padban?
- Igen!
- Az meg is fogja...

---------------
5) A pók lakása
---------------
- Milyen szobák vannak a pók lakásában?
- ???
- Csupa hálószoba. 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 16
Tegnapi: 28
Heti: 124
Havi: 253
Össz.: 39 985

Látogatottság növelés
Oldal: Humor
Köfém Lakóiért és Gyermekeiért Egyesület - © 2008 - 2018 - kofem.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »